O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

 

Dosud známé knihovny, působící v obci do roku 1945

  • Německá obecní knihovna (1943: 239 svazků)
     

Obecní (místní lidová) knihovna po roce 1945

  • Říjen 1946: 48 svazků
  • Červenec 1947: 109 svazků, 3 čtenáři, od počátku roku 28 výpůjček.
  • 7. července 2003 zapsána jako "Obecní knihovna v Kryštofových Hamrech" do evidence knihoven MK ČR pod číslem 5480/2003.